Digitalarchiv SGA Trebon
Briefe und UrkundenRegest1477, březen 30. Třeboň. Řehoř Klaric se dotazuje Bohuslava ze Švamberka, za jakou peněžní...Inv. č./Ref. ozn.3646Signatur2999
ArchivSGA Třeboň SGA - Abteilung TřeboňZeitangabe1477Diplomatický typlistina